Съдебното решение можете да видите в приложения файл: