“Скъпи ” работодатели, пардон робовладелци, защото вие се превърнахте в такива, а нас превърнахте в “роби”, спокойните дни на вашето ежедневие от последните 30 години СВЪРШИХА! …

Това, спокойно да ни товарите, като “магарета”, а ние да си мълчим – НЯМА да стане!
Това, спокойно да НЕ ни изплащате извънреден труд, който вече сме изработили – НЯМА да стане!
Това, спокойно да работим за минимална заплата въпреки квалификацията, която имаме – НЯМА да стане!
Това, спокойно да работим за жълти стотинки нощен труд – НЯМА да стане!
Това, спокойно да си разпределяте ДМС, избор екип, проценти от консумативи, от допълнителни регламентирани плащания на пациенти БЕЗ правила – НЯМА да стане!
Това, спокойно да си позволявате да НЕ актуализирате минималната работна заплата ( в частните болници) – НЯМА да стане!
Това, спокойно да въртят график по три медицински сестри в Реанимация или други звена – НЯМА да стане!
Това, спокойно да си разкривате дейности БЕЗ нужните специалисти, а САМО с ” мъртви” души ( като ползвате дипломите им) за ПЕЧАЛБА – НЯМА да стане!
Това, спокойно да си позволявате да НЕ спазвате Кодекса на Труда и българското законодателство – НЯМА да стане!
Това, спокойно да упражнявате натиск и репресии върху хората, които надигат глава – НЯМА да стане!
Това, спокойно да ни нарушавате правата и свободите по Конституция – НЯМА да стане!
Това, спокойно да богатеете за наша сметка и тази на пациентите – ЗАБРАВЕТЕ!
Това, спокойно време …. ИЗТЕЧЕ!

От тук нататък, Синдиката на българските медицински специалисти ще бъде вашият КОРЕКТИВ!
Защото, “скъпи” робовладелци, вие също сте назначени…къде от държавата, къде от някой богат чичко, но както имате права така имате и задължения, а когато не ги спазвате носите отговорност!
А, когато българският съд” не може “да ни реши проблемите….има европейски!

Късмет на всички, където вече има структури на Синдиката на българските медицински специалисти!
Ще ви е нужен, защото имате какво да криете! Защото се движите по ръба на закона или в най-добрия случай сте само с “един крак” извън него…
Защото ще ви “дишаме във врата” и ще ви вадим “кирливите ризи”!
Защото въпреки репресиите ние НЯМА да се откажем!
ПРОДЪЛЖАВАМЕ!

Мая Илиева, председател на СБМС