СИГНАЛ от Управителния  Съвет на Синдиката на българските  медицински специалисти

  Уважаеми г-н Министър,

Синдиката на българските медицински специалисти /СБМС/ е легитимен синдикат съгласно българското законодателство, надлежно вписан в съдебния регистър. В него членуват медицински специалисти работещи в здравните заведения в цялата страна и извънболнични структури.                                           

След учредяването му, Синдиката бе инициатор на множество публични прояви на членовете си, чраз които комепетентните институции бяха алармирани за хроничните проблеми в организацията на цялостната система на здравеопазването у нас, за  кадровия дефицит и причините за него. Алармирахме и за проблемите, резултат от правната рамка, в която е организирана здравната система – на базата на търговски дружества със всички следващи от това приниципи на финансиране на дейността. Последвалата пандемия от COVID-19 послужи като стрес-тест и потвърди заявеното от нас, но до тогава яростно  отричано от всички пряко ангажирани/от законодателната до изпълнителната власт/ и отговорни за това състояние   на здравната система.  Наше убеждение е, че тези обстоятелства са им известни отдавна,но причините за бездействието им остава въпрос, отговора на който е важен, както за  нас така и за  българските граждани!

Нашата държава е  член на Европейския съюз  повече от 10 години, заявила, че споделя  принципите на демократичното управление, обаче доказва  обратното  всеки ден, с всяко управленско действие на институциите си.

Правото на създаване на синдикални организации за защита на трудовите права на работещите е залегнало в Конституцията  на Република  България, в Кодекса на труда и  десетки други нормативни актове, надлежно синхронизирани с Европейското законодателство.

В Република България обаче се оказва, че законът е едно, но неговото приложение съвсем различен въпрос.  Появата в публичното пространство на Синдиката на българските медицински специалисти /СБМС/, определено не бе приет с възторг от официалните институции, още повече, след проведените публични мероприятия, макар и напълно законни. След опитите за неглижиране, впоследствие – на сплашване, през последната седмица се премина  открита кампания за саморазправа на ръба на закона с водещите лица на Синдиката.

Най-напред се започна с опит за публично злепоставяне на Председателя на синдикалната секция в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ ЕАД – Бойка Василева Анастасова от страна на изпълнителния директор – проф.д-р Асен Балтов и саморазправа  чрез налагане на дисциплинарни наказания за несъществуващи нарушения на Кодекса на труда,  с последвали опити  за натиск  и чрез Прокуратурата. 

Оставяме без коментар обидните квалификации от трибуната на Народното събрание  от Председателя на парламентарната група на управляващата партия – ГЕРБ, при това и председател на ресорната  здравна комисия на Парламента.

Тази вакханалия обаче ескалира през последната седмица. В рамките на няколко дни, в различни болнични заведения, в различни градове – София,  Стара Загора, Бургас, са предприети действия за отстраняване от работа на членове на управителните органи на Синдиката, както и на местните синдикални структури. Така напр.:

На 2.06.2020 г. бе връчено предизвестие от изп. директор г-н Любчо Пенев за прекратяване на  трудовия договор на Председателя на Синдиката на българските медицински  специалисти /СБМС/– г-жа Мая Димитрова Илиева, работеща като медицинска сестра в интензивното отделение на МБАЛББ „Св. София“ ЕАД , вкл. през последните  два месеца и с болни от COVID-19. Там работи  от почти половин година – по договор със срок за изпитване. Един ден преди изтичане на срока, без нито една забележка в работата й договорът бе прекратен. При положение, че  МБАЛББ „Св. София“ ЕАД е пуснала обява за търсене на медицински сестри, поради липса на такива кадри!?! В момента дори липсата САМО на една медицинска сестра в болницата е критично, защото в КАИЛ, от където е освободена Мая Илиева остават три медицински сестри и не е възможно да се направи регулярен график, което води до невъзможност за нормалното функциониране на звеното, което разполага с три реанимационни и се очаква там да бъдат обгрижвани  оперирани пациенти. Как и от кого? Това може от своя страна да доведе до закриване на цялата болница заради не покриване на критериите за функционирането й изобщо.

Същият ден – на 2.06.2020 г.  бе връчено предизвестие за прекратяване на трудовия договор  от  изп. директор – проф. Йовчо Йовчев, на Елена Грозева Якшева /Председател на секцията на СБМС в болницата / – медицинска сестра в клиника по ортопедия при УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович“ – Стара Загора,  поради…съкращаване на щата!? Редно е да отбележим, че последните два месеца тя откликна на призива на работодателя си и се съгласи доброволно да бъде командирована в инфекциозно отделение с болни от COVID-19. При изтичане на срока – на 1.06.2020 г. следваше да се върне на титулярното си работно място. След упражнения безуспешен натиск от работодателя да се съгласи да се премести в друго отделение, последва уволнението й.

През последната седмица  на психологически натиск е подложена и г-жа Мария Томова Николова/ Председател на секцията на СБМС/ при „УМБАЛСМ БУРГАС“ АД , чийто изп. директор  е д-р Б. Миразчийски.

Към всичко това искаме да прибавим и настоятелните „изисквания“ на директорите на болничните заведения, в които има  наши синдикални секции, да им бъдат предоставени   списъци с имената и длъжностите на членовете им. Предвид гореизложеното е ясна причината  да се поставя това незаконосъобразно искане, което не кореспондира нито с Конституция, нито с Кодекс на труда.

Уважаеми г-н Министър,

Описаните по-горе действия едва ли са внезапно и едновременно взети решения на изпълнителните директори на болничните заведения, на които всички Вие сте принципал и които са назначени на тези длъжности от Вас. Вие сте и оторизираното длъжностно лице, което да контролира спазването на законите и клаузите на сключените с  Вас договори. Поради това, официално Ви сигнализираме за извършваните беззакония.

Наясно сте, че тези и всички останали факти на откровена и прикрита репресия ще бъдат предоставени на вниманието и на институциите извън страната – както по линия на европейските структури, така и на международните синдикални организации.

Членове на УС и КС към СБМС :

Мая Илиева, Бранимира Рускова, Веселина Ганчева, Бойка Анастасова