До всички колеги, които работят или са командировани в новосформирани звена за прием на пациенти с Covid19 или интензивни звена, които обгрижват такива пациенти.

Колеги, може да се позовете на отговора на двете министерства във връзка с намаленото работно време, ако вашия работодател “случайно е забравил” да промени официално това поради промяна в условията на труд!                                                                          

Тъй като ИНТЕНЗИВНИТЕ звена официално НЕ са с намалено работно време ( освен в случаите на обгрижване на пациенти с Covid19) очакваме в най – скоро време грешката да бъде поправена, както и г- жа Сачева потвърждава в своето писмо.

Ние от Синдиката на българските медицински специалисти, ще следим стриктно дали и кога ще стане това!

Писмо от Министерството на труда и социалната политика до министъра на здравеопазването: