Мая Илиева:

Частните болници и Ковид 19

Единственото нещо, с което не съм съгласна в случая е ” уравновиловката” или ” системата Семашко” ( цитирам д-р Маджаров), който в случая е вносител на предложението да се даде по – равно 85% на ВСИЧКИ болници. Защото 85% от заработката на болница Токуда например, която е МБАЛ с над 40 клиники и разбира се с Кардиохирургия ( където са най- скъпите клинични пътеки) и преминал един пациент с COVID19 до момента НЕ се равнява на 85% на заработката на някоя държавна или общинска болница, които в момента са на първа линия и ежедневно обслужват пациенти с коронавирус. Не трябваше ли частните болници да бъдат по схемата 60/40, както останалия” бизнес” в България? Не трябваше ли тези болници, които бяха ЗАДЪЛЖЕНИ от държавата да разкрият звена за прием на пациенти с коронавирус да бъдат финансирани на 100%? Защо господата от БЛС и хора коментиращи нашите искания преди време, като ” уравновиловка” и “системата Семашко” сега разчитат на държавата ? Къде отиде натовареността на болниците? Защо няма критерии за финансиране на болниците идентично с критериите за получаване на допълнителните 1000 лева от медицинските специалисти на ” първа линия”? Затова дами и господа в костюмчетата много добре си помислете, когато ние поискаме увеличение на заплатите в частния сектор дали ще кажете ” това зависи от собственика”! Защото законите в България са еднакви за всички независимо от собствеността! Защото колелото се върти и накрая ” частника” и ” бизнеса” отново разчитат на държавата…А ние от своя страна разчитаме държавата да направи законите така, че ” бизнеса” да не богатее за наша сметка!

За Националния рамков договор (НРД)

В резюме НРД е театрална постановка! Защо? Защото никога в България след 1990г, година НЕ СА ПРИЗНАТИ ПРОФЕСИИТЕ от сферата на здравеопазването! Като няма признати професии как се определят клинични пътеки? А това означава само ЕДНО, че клиничните пътеки са нищожни и незаконни, НА ОСНОВАНИЕ, ЧЕ не са съгласувани със съсловните организации по професии от сферата на здравеопазването определени със ЗАПОВЕД РД01-931 от 27 декември 2010 г. на министър Тотю Младенов а именно прякото прилагане на Международната стандартна класификация на професиите ISCO 08 утвърдена като европейски стандарт чрез Регламент (ЕО) № 1022/2009 (OB, L 283 от 30 октомври 2009 г.) и Препоръка 2009/824/ EO на Комисията от 29 октомври 2009 г. относно използването на Международната стандартна класификация на професиите (ISCO-08) в държавите – членки на Европейския съюз!!! Защо НЗОК плаща за НЕРЕГУЛИРАНА медицинска помощ като разрешава да се източва здравната каса? Всички специалисти от сферата на здравеопазването незабавно следва да получават възнаграждение две минимални работни заплати до сключване на НРД ПО ЗАКОН!!! Нищожен договор или решение на съд нямат давност , нито правни последици!!!