Призив към европейските правителства

Универсалните здравни системи, основани на публично финансиране и базирани на ценностите на солидарността и грижата, са единственият вид здравни системи, способни да защитават и укрепват общественото здраве. Такива здравни системи могат да работят устойчиво само ако се вземат предвид здравето и благосъстоянието на здравните работници и другите важни работници в болниците.

Заставайки заедно с всички европейски синдикати, които се мобилизират тази седмица, за да подчертаят приноса на здравните работници за защита на човешкото здраве – по време на пандемията Ковид19 , но също така и след нея – ние, организациите членуващи в “Европейската мрежа срещу приватизацията и комерсиализацията на здравеопазването и социалната защита” и “Европейското Движение за народно здраве” (PHM) призоваваме националните и европейските правителства да изпълнят обещанията, дадени по време на пандемията на работниците в здравеопазването и социалните услуги, включително и за повишаване на заплатите, право на справедливи и благоприятни условия на труд, и правото на свобода на изразяване.

Преследвайки идеята за безкраен растеж през последните години, правителствата в цяла Европа настояват за намаляване на публичните разходи, особено в областта на социалната защита и здравеопазването. Техният избор едновременно доведе до недостиг на персонал и пазарен натиск, поставяйки рентабилността над обществения интерес, подкопавайки условията на труд на работниците, както и условията на живот на хората, разчитащи на тези системи.

Акцентът върху намаляването на разходите и въвеждането на модели, ориентирани към печалбата, в нашите системи за социална защита доведе до увеличаване на неравенството в достъпа и качеството на грижите. Разпространението на Ковид19 показа, че такъв модел е неустойчив и че е необходимо преориентиране към ценностите на солидарността и общественото благо, за да се гарантира, че основните човешки права са гарантирани за всички. Докато това се случи, медицинските сестри и другите основни работници остават изложени на сериозен риск за здравето си, като същевременно получават ниско заплащане.

Синдикатите, учените и социалните движения предупреждават от години за опасностите от комерсиализацията на здравеопазването и пренебрегването на такива предупреждения доведе до това Европа да се изправи пред пандемията Ковид19 неподготвена. Така че ние се присъединяваме към исканията на Европейската Федерация на Синдикатите на Обществените Услуги, Международната конфедерация на Синдикати  и други международни федерации и призоваваме правителствата в цяла Европа незабавно да сложат край на орязването на публичните здравни системи, които отслабиха нашата здравна система, да спрат да търгуват със здравеопазването и да се обърнат към модели, основаващи се на деприватизации, повишаване на заплащането и увеличаване на демократичното участие на населението в системите за социална защита. Настоящата криза отново ни показа, че трябва да инвестираме в общественото здраве и да имаме солидарна система за здравеопазване и грижи с достъп за всички.

За да се измъкнем от пандемията като едно по-добро общество, нашите здравни системи и нашите здравни специалисти се нуждаят от подкрепа днес. Подкрепата, от която се нуждаят, не може да бъде под формата на празни обещания и еднократни бонуси за тези на първа линия. Тя трябва да има за цел да разшири правата на работниците в секторите на здравеопазването и социалните услуги в дългосрочен план и да осигури образование и обучение на нови работници. Това може да бъде постигнато само ако бюджетите за здравеопазване бъдат увеличени, а здравето на хората – включително здравето на работниците – ще бъде приоритет в дневния ред на ЕС и националните правителства.

Нашите системи за здравеопазване и социална защита могат да бъдат само толкова силни, колкото и работниците, от които зависят.

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!