ДО:

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПРОФ.  КОСТАДИН АНГЕЛОВ

МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА

ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ДИАНА КОВАЧЕВА

ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ  МАЯ ИЛИЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СБМС

ДАМИ И ГОСПОДА УПРАВЛЯВАЩИ !!!

Във връзка с писмо на здравния министър до кметовете на Общини и директорите на РЗИ (прилагаме писмото), Синдикатът на Българските медицински специалисти (СБМС), излиза със следното становище:

„Усложнената епидемична обстановка в страната и ДЕФИЦИТА на кадри“ не е от вчера и не е заради „завишения брой на заболели хоспитализирани в болниците“. Дефицита на кадри в системата на здравеопазването, е породен от неглижирането на проблемите на медицинските специалисти през годините. За никого не е тайна, че в България има прекалено голям брой болници (почти 400). Лицензите на тези лечебни заведения се разписват от Здравния Министър. За да функционират тези лечебни заведения, трябва да отговарят на определени условия: брой легла, брой специалисти и т.н. В България има липса на над 30 хиляди медицински специалисти и това също не е тайна за никого. Това е причината лечебните заведения да не могат да бъдат обезпечени с кадри. Към този момент в България има 23 хиляди медицински сестри. От тях 11 хиляди са в детско и училищно здравеопазване, приблизително 2 хиляди работят в социални домове и диагностични кабинети. Резултатът от простата сметка е, че остават 10 хиляди медицински сестри, които се разпределят на 400 болници или 25 сестри в болница.

Дупките (ями) се запълват от болногледачи, специализанти и сестри работещи на две или три места, което, съгласете се, в условията на епидемия е недопустимо.

Да не говорим, че повече от 50% от работещите в момента медицински сестри са в пенсионна възраст или пенсионерки. Всичко това, което изброихме по-горе е известно на всички Институции в България, тъй като през последните две години медицинските специалисти не спряха да протестират за по-добри условия на труд и адекватно възнаграждение, но не бяха чути от НИКОЙ. Липсата на кадри беше умишлено прикривана през годините и проблемите не само, че не бяха решени, а бяха задълбочени, като например: отпадането на медицинските стандарти в много от специалностите и премахване акредитациите на болниците. С две думи има легла и апаратура, но НЯМА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ!!!

С оглед на изложената информация и във връзка с писмото на здравния министър, както и в условията на спешност, ние предлагаме разпростиране на Отрасловия колективен трудов договор (ОКТД) в сектор „Здравеопазване“ (с една забележка, основната работна заплата за медицинските специалисти да е в рамките на две минимални работни заплати за страната)  и обявяването му за ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН, за всички структури в сектор „Здравеопазване“, независимо от собствеността на структурата. Защото, в момента, едни и същи медицински специалисти биват третирани по различен начин от работодателите, а работят при едни и същи условия. Това от своя страна обезсмисля ОКТД, защото не води до надграждане на по-добри условия на труд, каквато е целта му, а води до противопоставяне и дискриминация, както и до принудително членство в национално представителните организации.

Предлагаме още двете министерства МЗ и МТСП в сътрудничество с МС, да направят постъпления за законова промяна на категорията труд на ВСИЧКИ медицински специалисти в сектора на „Здравеопазването“. Пандемията доказа, че ние сме първата линия в държавата (наравно с полицаите) и искаме зачитане на труда ни, като такъв!

Предлагаме, задължително въвеждане на медицински стандарти, като съотношение медицинска сестра – пациент, за да може пациентите да бъдат обгрижвани качествено и за да не се допускат инциденти, както и брой деца спрямо брой медицински специалисти за детските градини, училищата, яслите и яслените групи към детските градини. Като пример можем да дадем Чехия, която при съотношение 1 медицинска сестра към 15 пациенти излезе със становище за колапс в здравната система и предприе  мерки за прехвърляне на пациенти за лечение в Германия. По същото време в България 1 медицинска сестра „обслужва“ (защото…грижа НЯМА) минимум 30 пациенти, на много места 40, а в болница Пирогов стигна до 50 пациенти в отделение и е престъпление да се твърди, че всичко е под контрол и криза няма.

СБМС счита, че ако тези три условия бъдат изпълнени, можем да запазим малкото останали специалисти в системата, в противен случай това съсловие ще изчезне, което, ще доведе до невъзможност за функциониране на здравната система.

Отговорността за кадровия дефицит и респективно за състоянието в което се намира здравната система в момента, е на Институциите. От тях зависи и решаването на тези проблеми. В този контекст и във връзка с писмото на здравния министър, за да се очаква разбиране и сътрудничество, трябва да се прояви такова.

Пандемия има сега, ще има и в бъдеще…

Мая Илиева